แล้งจนน้ำในฝายลดลงไม่พอใช้ ปภ.สูบน้ำโขงเข้าฝายน้ำผลิตประปา

ภัยแล้งมา ฝนตกน้อย น้ำในฝายน้ำล้นห้วยชมไม่พอใช้ ปภ.เขต 14 อุดรธานี ส่งเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำเข้าฝาย ไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายประมวล ลาภจิต หน.ปภ.เลย จากภาวะภัยแล้ง ฝนตกน้อย และสภาพอากาศที่ร้อนจัดในทุกพื้นที่ของจังหวัดเลย แม่น้ำสาขา ฝายล้นน้ำ และเขื่อนทำให้ระดับน้ำลดลง ไม่เพียงพอต่อการนำมาบริโภคและอุปโภค โดยเฉพาะเขตเทศบาลตำบลปากชม อ.ปากชม จ.เลย ปริมาณน้ำในฝายน้ำล้นห้วยชม อ.ปากชม ลดลงจะทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบ ทางศูนย์ ปภ.เขต 14 จ.อุดรธานี ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ มาสูบน้ำจากแม่น้ำโขงไปยังเขื่อนกักเก็บน้ำฝายน้ำล้นห้วยชม บริเวณปากแม่น้ำชม หมู่ 1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย  ระยะทางสูบ 600 เมตร เพื่อนำน้ำดิบไปผลิตเป็นน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคาน หน่วย ปากชม ทั้งนี้สามารถสูบน้ำได้ชั่วโมงละ 180 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) วันละ 10 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ 1,800 ลบ.ม. ใช้เวลาสูบประมาณ 30 วัน เพื่อผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงประชาชน เขตเทศบาลตำบลปากชม พื้นที่ใกล้เคียงและตำบลห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย ประมาณ 2,500 ครัวเรือน