กอ.รมน.เลย ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมมอบเสื้อผ้า อาหาร น้ำดื่ม

กอ.รมน.จ.เลย เป็นห่วงพี่น้องประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบเสื้อผ้า อาหาร และน้ำดื่ม

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 พ.ค.63 พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จ.เลย  ร่วมกับโรงน้ำแข็งกิจวารี จ.เลย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย มทบ.28  และภาคประชาชน  มอบหมายให้  จ.ส.อ.ปรีชา  โสมาศรี  จนท.กอ.รมน.จ.เลย ดำเนินการลงพื้นที่นำรถประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และตระหนักป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจาย และแจกจ่าย เสื้อผ้า อาหาร และน้ำดื่ม เพื่อเป็นสายธารน้ำใจให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแพร่ระบาด (COVID *19 ) แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง  คนงานก่อสร้าง  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  พื้นที่ บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย