ส.ทวีภัณฑ์ ซุปเปอร์เซฟ ร่วมหอการค้า จ.เลย สนับสนุนโครงการ“ปันกันเลย เอาแต่พอกินเด้อ” (คลิป)

ห้างค้าส่งใหญ่จับมือหอการค้า จ.เลย ร่วมสนับสนุนผู้ว่าฯ เลย มอบผลิตภัณฑ์ยังชีพพี่น้องประชาชน ช่วงลำบากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  และใกล้ช่วงเปิดเทอม

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 8 พ.ค.63 ที่ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย (โรงรับจำนำ) อ.เมือง จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับมอบผลิตภัณฑ์ยังชีพ จากนายทวีศักดิ์ พนามเริงศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ ซุปเปอร์เซฟ ร่วมกับนายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย มอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย (โรงรับจำนำ) เพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนชาวจังหวัดเลย โครงการ ปันกันเลย เอาแต่พอกินเด้อ

นายทวีศักดิ์ พนามเริงศักดิ์ รองประธานหอการค้า จ.เลย กล่าวว่า ผู้ว่าฯ เลย ได้ทำโครงการฯ ดีหลายโครงการ เป็นพ่อเมืองตัวอย่างที่ดีของประชาชนพี่น้อง จ.เลย ทางห้าง ส.ทวีภัณฑ์ ซุปเปอร์เซฟ และหอการค้า จ.เลย  ได้เห็นความสำคัญและเป็นตัวอย่างที่ดี ขอเป็นส่วนหนึ่งขอสนับสนุนมอบผลิตภัณฑ์ยังชีพ ให้พี่น้องประชาชน ในช่วงที่ลำบากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  และใกล้ช่วงเปิดเทอม เราต้องเข้มแข็ง เราต้องช่วยกันผ่านวิกฤตินี้ไป