กักตัวคนเลยเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต 14 วัน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 พ.ค.63 กอ.รมน.จ.เลย บูรณาการรูณาการร่วมกับ จนท.ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ฯ  ฝ่ายปกครองอำเภอวังสะพุง สภ.หนองหญ้าปล้อง สาธารณสุขตำบลหนองหญ้าปล้อง เข้าร่วมติดตามบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต พื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID -19 )  พื้นที่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง  จ.เลย พบนายประดิษฐ์ แสงหิน อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ 19 บ้านแสงดาว ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง ได้เดินโดยรถยนต์ส่วนตัวจาก จ.ภูเก็ต กลับมาที่บ้านเกิด อ.วังสะพุง จ.เลย

จนท.ได้ดำเนินการตามมาตรการ ตรวจคัดกรองร่างกายทั่วไป ผลการตรวจอุณหภูมิในร่างกายปกติ  เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินกักตัวในพื้นที่พักอาศัยจำนวน  14 วัน ( home quarantine ) โดยคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 1264/2563 เรื่องให้ ให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตมารายงานตัว  สั่งวันที่ 5 พ.ค.63 อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (3) แห่ง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับ พรก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 1) ของข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 ข้อ 1 ข้อ 7 (1)