จ.เลย เตรียมรับคนเลยกลับจากภูเก็ต ตรวจเข้มข้นกว่าปกติ เอ็กซเรย์ปอดทุกคน

วันที่ 2 พ.ค.63 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์สมชาย ชุมภูคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และนายแพทย์ยอดลักษณ์ ลัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกันแถลงความคืบหน้ากรณีที่จะมีชาวจังหวัดเลย กลับจากจังหวัดภูเก็ต ว่า จะมีชาวจังหวัดเลยเดินทางกลับทั้งหมด จำนวน 32 คน แบ่งเป็น อำเภอเชียงคาน 7 คน วังสะพุง 5 คน ปากชม 5 คน เมือง 5 คน ผาขาว 4 คน เอราวัณ 2 คน และด่านซ้าย นาด้วง ภูหลวง หนองหิน อำเภอละ 1 คน ซึ่งถือเป็นการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อันดับ 1 ของประเทศ หากเทียบตามอัตราประชากร ซึ่งทางจังหวัดเลยได้เตรียมการรองรับไว้แล้ว โดยจะมีการประสานกับผู้ที่เดินทางกลับตลอดการเดินทาง และเมื่อแต่ละคนเดินทางถึง จะต้องลงทะเบียนกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. จากนั้น จะมีการประสานกับทางโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อนัดหมายให้มาตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ปอด ที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ ซึ่งได้มีการจัดเตรียมสถานที่แยกจากผู้ป่วยทั่วไปรองรับไว้แล้ว โดยหากตรวจพบว่า เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค หรือ PUI จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที แต่หากไม่พบเชื้อ จะต้องกลับไปกักตัวที่บ้านอย่างเด็ดขาด 14 วัน เพื่อดูอาการ แต่หากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ จะให้ไปกักตัวที่โรงพยาบาลแทน โดยให้แต่ละอำเภอบริหารจัดการ

ทั้งนี้ การตรวจเอกซเรย์ปอดนั้น เป็นการตรวจคัดกรองที่ดี เนื่องจากจะสามารถตรวจสอบได้ว่า ปอดมีสุขภาพดีหรือไม่ พร้อมกันนี้ยืนยันว่า มาตรการที่นำมาใช้มีความเข้มข้นสูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นมาตรการเดียวกับมาตรการรองรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยง ขอให้ชาวจังหวัดเลยมั่นใจในมาตรการรับมือของทางเจ้าหน้าที่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย