กอ.รมน.เลย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มการป้องกันโรคโควิด-19

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 2 พ.ค.63 พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จ.เลย   ร่วมกับโรงน้ำแข็งกิจวารี จ.เลย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย มทบ.28  และภาคประชาชน  มอบหมายให้ พ.ท.อัศนีย์  ราชภักดี หน.กนผ./ขว. กอ.รมน.จเลย พ.ต.พิมล  ประดิษฐ์ด้วง รอง หน.กบค.กอ.รมน.จ.เลย ลงพื้นที่ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย นำรถประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และตระหนักป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจาย  และแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นสายธารน้ำใจให้กับประชาชนผู้ยากไร้  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแพร่ระบาด (COVID-19 ) แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่