กอ.รมน.เลย เคาะประตูบ้านแจกอาหารเด็กคนชราช่วงการระบาดโควิด19

รอง ผบ.มทบ.28 จ.เลย ร่วมภาคเอกชน เป็นห่วงผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เคาะประตูบ้านเยี่ยมและมอบอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแพร่ระบาดโควิด 19

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 30 เม.ย.63 พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จ.เลย ร่วมกับโรงน้ำแข็งกิจวารี จ.เลย มทบ.28 ภาคประชาชน มอบหมายให้ พ.ต.พิมล ประดิษฐ์ด้วง รอง หน.กบค.กอ.รมน.จ.เลย ลงพื้นที่แจกจ่าย ข้าวสาร อาหาร และน้ำดื่ม ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง  ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนงานก่อสร้าง เพื่อเป็นสายธารน้ำใจให้กับที่ประชาชนผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแพร่ระบาดโควิด 19 พื้นที่บ้านแฮ่ ต.กุดป่อง  และบ้านขอนแดง ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 

พ.อ.สมหมาย  บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จ.เลย ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19  เพื่อเป็นการลดการมารวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  ตามประกาศของรัฐบาลเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing  ในฐานะหน่วยงานด้านหลักด้านความมั่นคง ฯ  และเป็นหน่วยงานบูรณาการ จึงมีแนวคิดจะช่วยเหลือประชาชน เพื่อแจกจ่ายประชาชนและตามโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเลย และประชาชนทั่วไป ให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง และสอบถามสภาพความเป็นอยู่  จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.เลย เข้าแจกจ่าย ฯ ในพื้นต่าง ๆ จากการเข้าสอบถามราษฎรถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาพบว่า ราษฎรมีความลำบากเดือดร้อนอยู่บ้าง บางราย  มีการเข้ามาดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานรัฐ