กอ.รมน.เลย แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยช่วงโคกวิดระบาด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 เม.ย.63 พ.อ.สมหมาย  บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จ.เลย   ร่วมกับ โรงน้ำแข็งกิจวารี จ.เลย อุตสาหกรรมจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัดเลย  สภ.เมืองเลย และภาคประชาชน ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเพื่อสานทานน้ำใจ ให้กับที่ประชาชน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแพร่ระบาด (COVID - 19 ) แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากจน พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรทางการแพทย์  พื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเลย บริเวณ บขส. อ.เมืองเลย ถนนมลิวัลย์ ทางหลวงหมายเลข 201 ถนนนกแก้ว ถนนจรัสศรี

รอง ผบ.มทบ.28 เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19  เพื่อเป็นการลดการมารวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  ตามประกาศของรัฐบาลเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing  ในฐานะหน่วยงานด้านหลักด้านความมั่นคง ฯ  และเป็นหน่วยงานบูรณาการ จึงมีแนวคิดจะช่วยเหลือประชาชน เพื่อแจกจ่ายประชาชนและตามโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเลย และประชาชนทั่วไป ให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.เลย  เข้าแจกจ่าย ฯ ในพื้นต่าง ๆ  ทั้งนี้ กอ.รมน.จ.เลย หวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประชาชนฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปด้วยกัน