เปิดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 4 จ.เลย

วันที่ 12 -16 มี.ค.63  เดินทางไปสอบสัมภาษณ์ที่กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.อยุธยา และ จ.อุดรธานี

วันที่ 17 มี.ค.63 เดินทางไป จ.ขอนแก่น พักที่โรงแรม

วันที่ 18 มี.ค.63 อยู่ที่ จ.ขอนแก่น ประชุมเสร็จเดินทางกลับบ้านที่ จ.เลย ที่บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง

วันที่ 21 มี.ค.63 เดินทางไป จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ พักที่โรงแรม

วันที่ 22 มี.ค.63 อยู่ จ.บึงกาฬ ไปวัดหลวงพ่อพระใหญ่ และวัดป่าภูก้อน จากนั้นเดินทางกลับ จ.เลย

วันที่ 23-27 มี.ค.63 ไปทำงานที่สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย

วันที่ 30 มี.ค.63- วันที่ 5 เม.ย.63 พักอยู่ที่บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง และเริ่มมีอาการไข้ วันที่ 6 เม.ย.63 ไปจังหวัดขอนแก่น ไปเยี่ยมญาติพร้อมกับภรรยา

วันที่ 9 เม.ย.63 ไปสำนักงาน ปภ.จังหวัดเลย ไปติดต่องานที่กลุ่มยุทธศาสตร์

และช่วงวันที่ 7-10 เม.ย.63  ไปทำงานที่สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย

วันที่ 11 เม.ย.63  พักอยู่ที่บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง และได้รับการสอบสวนจากทีมสอบสวนโรค เนื่องจากมีการสัมผัสเสี่ยงกับผู้ป่วยรายที่ 3 และได้รับการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 11 เม.ย.63 รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลย