เปิดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 5 จ.เลย

วันที่ 20-21 มีนาคม 63 ทำงานที่โรงพยาบาลเลย อยู่ที่งานทรัพยากรบุคคลในส่วนของเป็น Back Office ของโรงพยาบาล ไม่ได้ให้บริการผู้ป่วยด้านหน้า

วันที่ 22 มีนาคม 63 พักอยู่ที่บ้านที่บ้านติ้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.

วันที่ 23-24 มี.ค. 63 ทำงานที่โรงพยาบาลเลย

วันที่ 25 มี.ค. 63 ทำงานที่โรงพยาบาลเลย แล้ว Contact กับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 3

วันที่ 26 มี.ค. 63 ไปเทศโก้ โลตัส สาขาเลย ช่วงประมาณ 17.00 น. จากนั้นกลับมาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล

วันที่ 27 มี.ค. 63 ทำงานอยู่ที่สำนักงาน จากนั้นไปที่ตลาดโต้รุ่งช่วงประมาณ 07.00 น.

วันที่ 28 มี.ค.63 ยังทำงานที่สำนักงานตามปกติ

วันที่ 29 มี.ค.63 พักอยู่ที่บ้านติ้ว เป็นบ้านพักส่วนตัวของผู้ป่วย

วันที่ 30 มี.ค.63 ไปจ่ายค่าไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าภูมิภาค จ.เลย ช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. จากนั้นกลับมาทำงานตามปกติ

วันที่ 31 มี.ค 63 ทำงานที่สำนักงาน ไปจ่ายค่าน้ำที่การประปา จ.เลย ช่วงประมาณ 13.00 น.

วันที่ 1 เม.ย.63 ทำงานตามปกติที่โรงพยาบาลเลย และไปทำธุระที่ธนาคารออมสิน สาขาเลย เวลาประมาณ 12.30 น.

วันที่ 2 เม.ย.63  ทำงานปกติที่โรงพยาบาลเลย และไปทำธุระที่ธนาคารกสิกรไทย

วันที่ 3 เม.ย.63 มีอาการป่วยคลื่นไส้อาเจียน ขอลาพักพักร้อนไปอยู่ที่บ้านติ้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย จนอาการดีขึ้น

วันที่ 4 เม.ย.63 มาทำงานที่โรงพยาบาลเลย ตามปกติ

วันที่ 5 เม.ย.63 พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านติ้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

วันที่ 6 เม.ย.63 ยังมีอาการป่วย คลื่นไส้ อาเจียน จึงพักรักษาตัวที่บ้าน และช่วงเย็นไปตลาดเย็นช่วงเวลา 17.30 -18.00 น.

วันที่ 7 เม.ย.63 ไปทำงานที่โรงพยาบาลเลย

วันที่ 8 เม.ย.63 ไปทำงานตามปกติ จนช่วงเวลา 17.30 น. ไปตลาดโต้รุ่ง

วันที่ 9-10 เม.ย.63 ไปทำงานที่โรงพยาบาลเลย ตามปกติ

วันที่ 11 เม.ย.63 พักอยู่ที่บ้านติ้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ทางทีมสอบสวนโรคได้ไปที่สอบสวนโรคที่บ้าน เกี่ยวกับการสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 3

วันที่ 12 เม.ย.63 มีการตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลเลย พบสารพันธุ์กรรมของโคโรน่า 2019 และรักษาตัวที่ โรงพยาบาลในวันที่ 13 เม.ย.63

และยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยประมาณ 10 คน กลุ่มเสี่ยงต่ำ 4 คน  2 คนเป็นคนในครอบครัวตรวจไม่พบเชื้อโควิด อีก 2 คนเป็นเพื่อนบ้านตรวจไม่พบเชื้อโควิด ส่วนบุคลากรโรงพยาบาลเลย มีทั้งหมดที่ทำงานใกล้ชิด 6 คน ไม่พบเชื้อ 4 คน อีก 2 คนรอผลตรวจอยู่