กอ.รมน.เลย จับกุมผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว 10 ราย

เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 6 เม.ย.63 พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28/ รอง ผอ.รมน.จ.เลย ลงพื้นที่บูรณาการประสานการปฏิบัติสนธิลัง 3 ฝ่าย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ตั้งด่านตรวจ และสายตรวจ 14 อำเภอที่ของจังหวัดเลย เป็นวันที่ 3 ของการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในการที่จะจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโคโร่น่า 2019 เพื่อไม่ให้ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ในภาวะฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดเลย พบว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนออกเคหะสถานในยามวิกาลช่วงเคอร์ฟิว ดำเนินคดีจำนวน 10 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 1 ราย