หน้ากากอนามัย 8 พันชิ้นถึงเมืองเลยแล้ว

หน้ากากอนามัย 8 พันชิ้นแรกถึงจังหวัดเลยแล้ว พร้อมจัดสรรให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชน อย่างทันที

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 เม.ย.63 ที่บริเวณทางขึ้นหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับมอบหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) จำนวน 8,000 ชิ้น จากพนักงานขนส่งของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย นายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย และคณะกรรมการตรวจรับหน้ากากอนามัยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ก่อนจะส่งมอบต่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์ ของจังหวัดเลย ทำการตรวจนับและจัดทำบัญชีส่งมอบหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ให้อำเภอทั้ง 14 อำเภอ และหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชน อย่างทันที

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ชี้แจงรายละเอียดบัญชีจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) จังหวัดเลย ว่า หน้ากากอนามัยที่จังหวัดเลยได้รับการจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 8,000 ชิ้น ถูกบรรจุมาในกล่องใหญ่ จำนวน 8 กล่อง ๆ ละ 1,000 ชิ้น (ภายใน 1 กล่องใหญ่ จะมีกล่องเล็ก ๆ จำนวน 20 กล่อง ๆ ละ 50 ชิ้น) หลังจากนี้กระทรวงมหาดไทย จะจัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับจังหวัดเลย เป็นประจำทุกวัน

โดยจังหวัดเลย ได้จัดทำบัญชีจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย 1 กล่อง/ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย 1 กล่อง / สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 1 กล่อง / สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย 1 กล่อง / สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเลย 1 กล่อง / อำเภอเมืองเลย 29.71 กล่อง / อำเภอวังสะพุง 26.92 กล่อง / อำเภอเชียงคาน 14.67 กล่อง / อำเภอด่านซ้าย 12.54 กล่อง / อำเภอนาด้วง 6.37 กล่อง / อำเภอภูหลวง 6.01 กล่อง / อำเภอท่าลี่ 6.80 กล่อง / อำเภอผาขาว 10.15 กล่อง / อำเภอเอราวัณ 8.37 กล่อง / อำเภอภูกระดึง 8.33 กล่อง / อำเภอหนองหิน 6.06 กล่อง / อำเภอปากชม 10.15 กล่อง / อำเภอภูเรือ 5.41 กล่อง และอำเภอนาแห้ว 2.80 กล่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีขวัญกำลังใจและมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่