ผู้ว่าฯ เลย สั่งปิดสถานบันเทิง ด่านพรมแดน ป้องกันแพร่เชื้อของโรค COVID-19

วันที่ 19 มี.ค.63 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณะสุข จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เลย นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือติดตามการควบคุมเพื่อระงับการแพร่เชื้อของโรค COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปหลายจังหวัด จังหวัดเลยยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 มีเพียงผู้ที่ต้องเฝ้าติดตาม 14 วัน จำนวน 194 คน เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ 20 ราย รู้ผลแล้วไม่พบ 17 ราย รอผลตรวจ 3 ราย วันนี้หลังการประชุมมีมติ สั่งให้งดบริเวณจุดผ่อนปรนและการค้าขาย การท่องเที่ยว ในช่องทางชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ขอให้ปิดชั่วคราวไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ระงับการเข้าออกของด่านเชียงคาน และคกไผ่ อ.ปากชม เปิดเฉพาะด่านถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเมือง ไทย-ลาว อ.ท่าลี่

 สถานที่ที่จะต้องงดการพนันทุกประเภท ชนไก่ มวย ปลากัด ที่เข้าพ.ร.บ.การพนัน ให้ปิดทุกประเภท สถานที่บริการหรือสถานที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ที่มีดนตรี บริการเหล้า มีกิจกรรมรวมตัวกัน ให้ปิดถาวร ร้านนวดแผนโบราณ นวดแผนไทย สปา โรงภาพยนตร์ ร้านวิรัตน์วีดีทัศน์คาราโอ มติคณะรัฐมนตรีเรื่องสถานศึกษา จังหวัดเลย มีมติสถาบันการศึกษาทุกประเภทรวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปิด

 นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่จะสามารถเปิดได้นั้น ต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้น คือการจำกัดการเข้าออกของบุคคลผ่านราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวร ในความรับผิดชอบของตม.จังหวัดเลยให้โรงแรม รีสอร์ท ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ สามารถที่จะประกอบกิจการต่อได้ โดยมีเรื่องของการลงทะเบียนผู้เข้าพัก จดบันทึกรายละเอียดของผู้เข้าพักทั้งหมด จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายและซักประวัติของบุคคลที่เข้าพักทั้งหมด เพื่อที่สามารถติดตามรายละเอียดของผู้เข้าพักทั้งหมด รวมทั้งการให้พนักงานประจำร้านหรือสถานประกอบการนั้นสวมหน้ากากอนามัย มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน การทำความสะอาดบริเวณสถานที่ประกอบการรวมทั้งการดูแลห้องน้ำ ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามมติของคณะกรรมการติดตามโรค COVID -19 ส่วนการจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมกัน เช่นการจัดประชุมสัมมนา ถ้ามีผู้ร่วมกิจกรรมนั้น มากกว่า 50 คนให้งดจัดกิจกรรม การสัมมนาถ้าเกิน 30 คนถึง 50 คน ขึ้นไป ต้องมีมาตรการในการกำกับดูแล ตั้งแต่การลงทะเบียน การจัดช่องทางเข้าออก การจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 เมตร สามารถจัดได้ ถ้าห้องประชุมนั้นมีลักษณะเป็นห้องโล่ง มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ส่วนการจัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์นั้น จัดได้โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมและประเพณีที่ยึดติดกันมาตั้งแต่โบราณ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตลาดสด การจัดงานมหรสพ ทั้งหมด ถ้าต้องการจัด ให้มีการรวมฝูงชนให้น้อยที่สุด ให้มีการติดตามรวมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจควบคุมโรคระดับพื้นที่ สามารถยกเลิกหรือหยุดจัดงานได้ ถ้าพบว่ามีความจำเป็น

 นอกจากนั้นโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการให้บริการ ก็จะให้ถือหลักปฎิบัติเหมือนกันรวมทั้งถนนคนเดินและตลาดนัด ต้องมีระบบในการตรวจเช็คว่าใครเข้ามาในงานบ้าง คณะกรรมการได้พูดถึงตลาดนัดที่จะใช้ในการซื้อขายลอตเตอรี่รวมทั้งผู้จำหน่ายลอตเตอรี่รายย่อยว่ามีมาตรการอะไรในการป้องกันโรค COVID -19 ตลาดนัดลอตเตอรี่ต้องมีการจัด ช่องทางในการเข้าออก การลงทะเบียน ลดการสัมผัสให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสเงินในการใช้ในซื้อขายลอตเตอรี่ เปลี่ยนมาใช้การซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์แทน การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่สำคัญก็คือบริเวณโดยรอบตลาดนัดลอตเตอรี่ที่อำเภอวังสะพุง ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายสินค้าอื่นๆ โดยรอบ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเจ้าพนักงานประจำอำเภออีกครั้ง

Visitors: 3,025