กอ.รมน.เลย ตรวจสอบวัตถุระเบิดในโรงงาน

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 11 ก.พ.63 พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 /รอง ผอ.รมน.จ.เลย  มอบหมายให้ พ.ท.วุฒิพงษ์  นามวงษ์ หน.ฝนผ.กอ.รมน.จ.ลย และ ร.ท.สุรินทร์ ดาวังปา หน.ปส.ศปม.กอ.รมน.จ.เลย บูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ร่วมกันเข้าตรวจสอบการขออนุญาตซื้อ มีใช้และย้ายวัตถุระเบิด บริษัท สหศิลา จำกัด ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย จ.เลย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 3,385