ขนส่งเลยตรวจสภาพรถท่าอากาศยานเลยเจอรถควันดำ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 ก.พ.63 ณ บริเวณลานจอดรถของท่าอากาศยานเลย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28/ รอง ผอ.รมน.จ.เลย ร.ต.อ.เดชาดิศร บุญเนตร หน.ชรต.กอ.รมน.จ.เลย บูรณาการประสานการปฏิบัติร่วมกับ สนง.ขนส่ง จ.เลย จนท.ท่าอากาศยานเลย  ตรวจรถยนต์ทุกชนิดของท่าอากาศยานเลย รถยนต์ของ จนท.ท่าอากาศยานเลย และรถตู้ที่วิ่งให้บริการ เพื่อป้องกันปัญหาควันดำ และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  โดยใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการสุ่มตรวจรถทั้งหมด 17 คัน พบรถยนต์ควันดำเกินมาตรฐาน 5คัน ออกคำสั่งแก้ไขให้ถูกต้องตาม พรบ.ขนส่ง เพื่อป้องกันมลพิษและกลุ่มควัน

Visitors: 2,986