การไฟฟ้ามอบศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันพุธที่ 29 ม.ค.63 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีรับมอบศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย พร้อมเปิดกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย โครงการ"ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำปี 2562 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้กำหนดให้ทุกการไฟฟ้าเขตคัดเลือกชุมชนสำคัญเขตละ 1 ชุมชนเข้าร่วม โครงการฯ สำหรับเขตจังหวัดเลย ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย เข้าร่วมโครงการฯ

Visitors: 4,966