กอ.รมน.เลย ร่วมกับ สนง.ขนส่ง ตรวจจับรถควันดำ

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 27 ม.ค.63 ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ถนนเมืองเลย-วังสะพุงบริเวณบริษัทโตโยต้าเมืองเลย จำกัด ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย พ.อ.สมหมาย บุษบา  รอง ผบ.มทบ.28  /รอง ผอ.รมน.จ.เลย มอบหมายให้ ร.ต.อ.เดชาดิศร บุญเนตร หน.ชรต.กอ.รมน.จ.เลย และ จนท.กอ.รมน. ร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดตามความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ผลการปฏิบัติ สุ่มตรวจรถ 140 คัน รถยนต์ 120 คัน รถขนส่ง 20 คัน พบรถยนต์ควันดำเกินมาตรฐาน 1 คัน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Visitors: 3,385