ธ.ก.ส.เลย มอบรางวัลกว่า 12 ล้านผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 ม.ค.63 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมืองเลย จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน ในการมอบรางวัล กับผู้อุปการคุณออมทรัพย์ทวีโชค มีนายศิริชัย สันต์สัมพันธ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.เลย นายศรีนารถ ชาธรรมมา นางรัตนาวลี กุญชรมณี ผช.ผอ.สำนักงานธ.ก.ส.จ.เลย และคณะผู้บริหารสาขาในสังกัดทั้ง 18 สาขา รวมไปถึงผู้ใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยในครั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.เลย  มีรางวัลมอบให้ทั้งหมด 5 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะToyota Hilux Revo Smart Cab จำนวน 6 รางวัลรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Scoopy i จำนวน 49 รางวัลรางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 67 รางวัลรางวัลที่ 4 ทองคำหนัก 2 สลึงจำนวน 220 รางวัลและรางวัลที่ 5 ทองคำหนัก 1 สลึงจำนวน 624 รางวัล รวมมูลค่า 12,500,000 บาท ผู้โชคดีได้รับรถยนต์ Toyota Hilux Revo Smart Cab จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วยผู้โชคดีจาก ธ.ก.ส.สาขากำเนิดเพชร สาขาผาขาว สาขาหนองหิน สาขาวังสะพุง สาขาภูเรือ เเละสาขาเลย 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ชิงรางวัลคือ ผู้ที่มียอดเงินฝากคงเหลืออีก 2,000 บาทติดต่อกัน 3 เดือนจะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล 1 สิทธิ์ โดยฝากเงินช่วงเดือนใดก็ได้ซึ้งธนาคารกำหนดวันเป็น 2 ช่วง และกำหนดวันจับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม  ประกอบด้วยช่วงที่ 1 ตัดยอดเงินฝากวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปีและจับรางวัลในวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปีช่วงที่ 2 ตัดยอดเงินฝากวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีและจับรางวัลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ของทุกปี ในการจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคครั้งนี้  ธนาคารมีเจตนาเน้นความบันเทิงและตอบแทนลูกค้าในเป็นแรงใจ และให้ประชาชนรักการออมเป็นหลัก จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเลย มาร่วมกันฝากเงินกับ ธ.ก.ส เพื่อเกษตรกร ของชาติฝากทุกบาทกับ ธ.ก.ส เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค

นายศิริชัย สันต์สัมพันธ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จ.เลย เปิดเผยถึง โครงการของ ธ.ก.ส.จังหวัดเลยที่เข้าไปสนับสนุนเกษตรกรว่า ทางรัฐบาลมีมาตราการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โครงการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าว และโครงการประกันรายได้  ซึ่งจะเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกร สำหรับ ก.ธ.ส จังหวัดเลย มีโครงการชุมชน ธุรกิจสร้างไทย ซึ่งเป็นการเสริมมาช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรจากรายได้หลัก  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อทำให้ เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและมีการพัฒนา สำหรับเกษตรกรที่สนใจ ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อกับ ธ.ก.ส  ทุกสาขา ในสำงาน ธ.ก.ส จังหวัดเลย และ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ส่วนกรณีในช่วงภัยแล้งนี้ ธ.ก.ส.จังหวัดเลย มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหา ก็สามารถมาแจ้งกับ ธ.ก.ส. ได้  โดยผู้ติดสินเชื่อจาก ธ.ก.ส สามารถที่จะมาขอผัดผ่อนการส่งชำระหนี้ได้  สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื้อ  ธ.ก.ส ก็มี โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สินเชื่อเพื่อภัยแล้งให้กับเกษตรกร โดยหากใครสนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้จาก ธ.ก.ส  ทั่วประเทศ เช่นกัน

 

Visitors: 4,482