รอง ผบ.มทบ.28 ตรวจเยี่ยมโครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 20 ม.ค.63 พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 /รอง ผอ.รมน.จ.เลย ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะผู้นำท้องที่และเกษตรกร ภายใต้โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" บ้านหมากแข้ง หมู่ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ้งเกษตรกรได้ปลูกแปลงเกษตรผสมผสาน เพาะปลูกองุ่นไร้เมล็ด แตงกวาญี่ปุ่น จนประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปต่อยอดในพื้นที่อื่น

และในเวลาต่อมา พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 /รอง ผอ.รมน.จ.เลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ศปร.พื้นที่ มทบ.28 บ้านหมากแข้ง หมู่  ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 3,388