สพป.เลย 2 จัดงานวันครูโลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย

เวลา 09.00 น.วันที่ 16 มกราคม 63 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทยมีแขกผู้มีเกียรติ  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  ร่วมงานจำนวนมาก

นายกานนท์  แสนเภา รองผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2500 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น วันครูการจัดงานวันครู ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 63 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563  มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติครู โดยจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโส การระลึกถึงพระคุณครู การกล่าวคำปฏิญาณเพื่อปลูกจิตสำนึกและยืนยันในอุดมการณ์วิชาชีพ รวมถึงการมอบโล่ รางวัล เกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และผู้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจากทุกภาคส่วน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เทศบาลเมืองวังสะพุง วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

Visitors: 4,966