การแข่งขันกีฬา ทีโอที อีสานเกมส์

ชาวทีโอที 16  จังหวัด ร่วมแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ทีโอที จำกัด  (มหาชน) ทีโอที อีสานเกมส์”  ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ วันที่ 21 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อ.เมืองเลย จ.เลย    นายประจักษ์  มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนงานขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 2 สำนักงารนใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทีโอที อีสานเกมส์ประจำปี 2562 มีนายกุลวัชร ฟองชัย โทรศัพท์จังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพในปีนี้ มีกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานและนักกีฬา เข้าร่วมจำนวนมาก 

นายฉัตรชัย  จันทร์เสละ ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 2.2  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ว่า สำนักงานขายและบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทีโอที อีสานเกมส์”   ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมทั้งผู้บริหาร 16 จังหวัด 

และส่วนงานสนับสนุน 8 ส่วนงาน เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้พนักงาน ทีโอที  0S ให้สนใจการกีฬา  รู้จักกากรทำงานเป็นหมู่คณะ การแข่งขันมี 2 ทีมคือทีมสิงห์เหนือและทีมเสือใต้  ประกอบด้วย 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล เปตองและกีฬามหาสนุก นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ อีกด้วย     

Visitors: 3,733