ภูหลวงออกแจกเครื่องกันหนาวแก่ผู้เดือดร้อนจากภัยหนาว

อ.ภูหลวง จ.เลย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ปภ.จ.เลย)  และ  อบต.เลยวังไสย์  มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมือสอง แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาเวลา  09.00 น.วันที่ 10 ธ.ค.62  ณ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย นายพงษ์ธนนท์ ปัญญาประชุม นายอำเภอภูหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ปภ.จ.เลย) องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ อ.ภูหลวง ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน นักเรียนพื้นที่ห่างไกล มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมือสอง แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวและนักเรียน จำนวน 100 คน 

สืบเนื่องจาก จ.เลย  มีความหนาวถึงหนาวจัดติดต่อกันมา 5 วัน  บางพื้นที่เกิดปรากฎการณ์น้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้งลงขาวโพลน จากความหนาวเย็นได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้  คนไร้ที่พึ่ง คนชรา คนทุพพลภาพ พิการ และขาดแคลนเครื่องกันหนาว โดยเฉพาะ อ.ภูหลวงตั้งอยู่พื้นที่ต้นแม่น้ำเลย และอยู่ทางตอนล่างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เช้าวันนี้วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 7 องศา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ 7 องศา หนาวจัดติดต่อกันมาเป็นวันที่

Visitors: 3,729