ภูหลวงลดฮวบเหลือ 3 องศา

เลยหนาวจัดอุณหภูมิลดฮวบเหลือ 3 องศา แม่ค้าตลาดเช้าด่านซ้าย ชาวบ้านทนหนาวไม่ไหวออกมานั่งไฟคลายหนาว

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 8 ธ.ค.62 สภาพอากาศทั่วพื้นที่ของจังหวัดเลย อุณหภูมิยังคงลดลงอีก 1-2 องศา ทำให้สภาพอากาศหนาวเย็น มีหมอกหนาในบางพื้นที่ พื้นราบอุณหภูมิ 7-10 องศา ยอดภูแหล่งท่องเที่ยว 4-5 องศา ที่ตลาดเช้าเทศบาลตำบลด่านซ้าย อ.ด้านซ้าย แม่ค้าที่นำพืชไร่การเกษตรมาขายตั้งแต่ตีสองคืนที่ผ่านมา ต้องใส่เสื้อหนาวนั่งผิงเตาไฟเพื่อคลายหนาว อุณหภูมิ 70 องศา  ส่วนที่บ้านนาพึง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย ชาวบ้านทนสภาพอากาศที่หนาวต้องออกมานั่งไฟที่หนาวบ้าน อุณหภูมิ 7 องศา ท้องนา คลอชลประทาน สระน้ำ หนาวเย็นจนไอน้ำลอยฟุ้งจากพื้นผิวน้ำขาวโพลน ส่วนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อุณหภูมิลดฮวบเหลือ 3 องศาในรอบปี  อุทยานแห่งชาติภูเรือ มี นทท.จำนวนมากขึ้นชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางความหนาวเย็น อุณหภูมิ 4 องศา อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 4 องศา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงภูเรือ 5 องศา อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 8 องศา

Visitors: 4,072