เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน

จ.เลย เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และเมียนมา และผู้แทนถาวรประจำ UN - ESCAP เยี่ยมชมการทำงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตถ้วยจานกาบหมากบ้านท่าดีหมี

วันที่ 4 ธ.ค. 62  ที่บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำ ฯพณฯ เชวังโชเพล ดอร์จิ  (H.E. Mr. Tshewang Chopel Dorji, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Bhutan to the Kingdom of Thailand) เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และเมียนมา และผู้แทนถาวรประจำ UN - ESCAP เยี่ยมชมการทำงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตถ้วยจานกาบหมากบ้านท่าดีหมี โดยท่านให้ความสนใจทั้งแนวความคิดเริ่มต้นในการผลิต ขั้นตอนการผลิต และการนำใช้งานของผลิตภัณฑ์จานกาบหมากในประเทศไทย

 สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตถ้วยจานกาบหมากบ้านท่าดีหมี พัฒนามาจากกลุ่มชาวบ้านประมาณ 20 คน ในหมู่บ้านท่าดีหมี ที่ได้รับการคัดเลือกจากพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) ที่ต้องการให้มีการผลิตจานกาบหมากมาเป็นภาชนะทางเลือกแทนโฟม ทั้งเป็นการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเลย ในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยว และเพื่อการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตถ้วยจานกาบหมากบ้านท่าดีหมี ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ใช้เครื่องจักรและนักวิชาการจากประเทศอินเดีย ให้การฝึกอบรมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ มีผลประกอบการตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ มีคำสั่งซื้อใช้งานจากทั่วประเทศและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจทั่วไป นับได้ว่ากลุ่มผลิตถ้วยจานบ้านท่าดีหมี เป็นชุมชนต้นแบบในการทำภาชนะรักษ์โลก เพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งปัจจุบันนี้ยังได้มีเครือข่ายในการทำงานเพิ่มมากขึ้นอีก 9 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อร่วมมือกันในการทำการตลาดและการหาวัตถุดิบ

โดยจากการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตถ้วยจานกาบหมากบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและกลุ่มได้พัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง วิสาหกิจชุมชนผลิตถ้วยจานกาบหมากบ้านท่าดีหมี จึงได้รับรางวัล G - Green ซึ่งเป็นรางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยจะจะรับรางวัลพร้อมโล่ ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้

Visitors: 3,720