ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ ซุปเปอร์เซฟ เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าทำงาน

วันที่ 6 ธ.ค.62 ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ ซุปเปอร์เซฟ ภาคภูมิใจองค์กรสีเขียว Green Organization for (Disable People’s) ใครก็สามารถทำงานที่นี้ได้ หากซื่อสัตย์และขยัน หนึ่งในตัวอย่างขององค์กร เพื่อคนท้องถิ่น ห้าง ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ ซุปเปอร์เซฟ เปิดโอกาส ให้ผู้พิการทางการได้ยินและออกเสียง ร่วมเป็นสมาชิก ครอบครัวของเรา คุณหมี คือหนึ่งในพนักงานสมาชิกใหม่ ที่ซื่อสัตย์ และขยันมั่นเพียร

ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ ซุปเปอร์เซฟ ห้างคนไทย คืนกำไรสู่ท้องถิ่น

Visitors: 3,386