เดินวิ่ง “มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ

อ.วังสะพุง จ.เลย  เปิดการแข่งขันเดินวิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เวลา 06.00 น.วันที่ 1 ธ.ค.62  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จ.เลย  นายชนาส ชัวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการีจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดินวิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  มีประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าร่วม กว่า 2,0000  คน ประกอบด้วย  ประเภท MARATHON  ระยะทาง 10.5 กม.และ  FUNRUN  ระยะทาง 5.5  กม.

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   และเงินรายได้จากค้าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นกกองทุนการศึกษาในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าแก่เด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี มีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดเลย ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชน  นักเรียน นักศึกษา สนใจการออกกำลังกายให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วย 

Visitors: 3,386