ภูเรือเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสครั้งที่ 8

อำเภอภูเรือ เปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลา  18.00 น.วันที่ -30  พ.ย.62 ณ ลานคริสต์มาส อ.ภูเรือ จ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562”  มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น ทุ่งคริสต์มาเบ่งบานสะพรั่งสีสันสด สวย ต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวนับพันคน พร้อมกับการจัดงานแสดง ไม้ดอกไม้ประดับและผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ และนวัตกรรม

อำเภอภูเรือ เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่เหมาะแก่การพักผ่อน เป็นอำเภอที่มีความโดดเด่น ทางภูมิศาสตร์ อากาศดี และมีดอกไม้ ไม้ประดับที่สวยงามตลอดปี ดังคำขวัญที่ว่า "เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู" จึงทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และอำเภอภูเรือเป็นแหล่งปลูกต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงเกิดงานเทศกาลคริสต์มาสภูเรือขึ้น ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหน้า โดยเฉพาะคริสต์มาส ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  โดยงานดังกล่าวนี้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา การจัดงานเทศกาลคริสต์มาสภูเรือ ครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างเดือน พ.ย.62 – ม.ค.63 

Visitors: 4,479