ขนส่งเลย อบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

เวลา 09.00 น. วันที่ 20 พ.ย.62 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย ต.เมือง อ.เมืองเลย จ. เลย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายประมวล ลาภจิต หน.ปภ.จ.เลย ร่วมกับภาคีเครือข่าย และโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จัดกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 70 คน หลังจากอบรมแล้วเสร็จ นักเรียนก็สามารถเดินทางไปสอบเพื่อขอรับใบขับขี่ ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย                                

Visitors: 4,475