อบต.สตึก ดูงาน ทต.ภูเรือ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 62 ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ดูงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีนายนิคม กอนนึก ปลัดเทศบาลตำบลภูเรือ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ จำนวน 50 คน 

Visitors: 3,740