ภูเรือพร้อมจัดงาน “เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ” ครั้งที่ 8 ปี 62

อ.ภูเรือ จ.เลย พร้อมจัดงาน เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 พ.ย.62 ที่ห้องประชุมคริสต์มาส อำเภอภูเรือ จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562” พร้อมด้วยนายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอภูเรือ นายภูวไนย วิจิตรปัญญา นายก ทต.ภูเรือ หน.ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ ร่วมประชุมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหน้า โดยเฉพาะคริสต์มาส ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

 อำเภอภูเรือ เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่เหมาะแก่การพักผ่อน เป็นอำเภอที่มีความโดดเด่น ทางภูมิศาสตร์ อากาศดี และมีดอกไม้ ไม้ประดับที่สวยงามตลอดปี ดังคำขวัญที่ว่า "เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู" จึงทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และอำเภอภูเรือเป็นแหล่งปลูกต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงเกิดงานเทศกาลคริสต์มาสภูเรือขึ้น เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา การจัดงานเทศกาลคริสต์มาสภูเรือ ครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานคริสต์มาสอำเภอภูเรือ

 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอภูเรือและจังหวัดเลย จึงได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวไว้เป็นอย่างดี โดยได้เตรียมต้นคริสต์มาสที่บานสีแดงสดใส ตกแต่งบริเวณลานคริสต์มาสอำเภอภูเรือ ให้สวยงาม อลังการ ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน เน้นที่การส่งเสริมรายให้ได้กับชุมชน กลุ่มผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ สินค้า OTOP ของฝากของที่ระลึก ในพื้นที่เพื่อให้เกิดรายได้แก่คนในท้องที่กระจายรายได้ลงสู่ทุกกลุ่มอาชีพ ให้บริการที่พัก อาหาร ที่สะอาดปลอดภัย ราคายุติธรรม ไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยว พร้อมจัดเตรียมงานและพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดงบนเวทีชุดต่างๆ สนุกสนาน ไว้ตอนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจด้วย

ภาพข่าว ปชส.จ.เลย

Visitors: 3,727