ภูหินเซา แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

วันที่ 17 พ.ย.62 ภูหินเซา อยู่บ้านกกแหนใหม่ ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย ห่างจาก อ.ด่านซ้าย 22 กม. ชมทะเลหมอกปกคลุมสองแผ่นดิไทย-ลาว มีแม่น้ำเหืองกั้นพรมแดนทั้ง 2 ประเทศ สามารถมองเห็นได้ 240 องศา

Visitors: 3,386