การแข่งขัน วิ่งลาฝน ต้นลมหนาว เพื่อ รพ.วังสะพุง

เวลา 05.30 น.วันที่ 17 พ.ย.62 ณ ลานกีฬา Loei Extreme (ลานสีฟ้า หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลย) ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย  จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”การแข่งขัน วิ่งลาฝน ต้นลมหนาว" เพื่อโรงพยาบาลวังสะพุง   ขึ้น ระยะทาง ระยะทาง 5 กม. และ 10 กม. 

นายพีระ พรสุขสว่าง ผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรัษัท ทรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลล์ จำกัด เปิดเผยว่า  บรัษัท ทรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลล์ จำกัด  สำนักงานจังหวัดเลย จัดกิจกรรม วิ่งลาฝน ต้นลมหนาว ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เทศบาลเมืองเลย โรงพยาบาลวังสะพุง สถานีตำรวจ  มูลนิธิสว่างคีรีธรรม สมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลย ชมรมเลยรันนิ่ง โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น  2  ระยะทาง ได้แก่  5 กม. และ 10 กม.  เพื่อนำรายได้ทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จ. เลย และส่วนหนึ่งมอบให้สถานพินิจจังหวัดเลย  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระนักถึงความสำคัญของออกกาลังกายด้วยวิถีธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน 

Visitors: 3,734