งดนำพลาสติกเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

วันที่ 13 พ.ย.62 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ  D-Day วันที่ 1 มกราคม 2563 ไม่ให้นำเข้าพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - use plastics) เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว หลอดพลาสติก ช้อน ซ่อม พลาสติก และแก้วพลาสติก