อำเภอเคลื่อนที่ “ศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ในวันพระวัน”

เวลา 07.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 10  ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จ.เลย พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอวังสะพุง ผู้บริหารสถานศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังสะพุง และประชาชนตำบลวังสะพุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ในวันพระวัน ซึ้งได้จัดกิจกรรมตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รักษาศีลห้า ปฎิบัติธรรมด้วยการทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา  เปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ซึ่งมีส่วนราชการอำเภอวังสะพุง ออกให้บริการประชาชน อาทิ ปกครองอำเภอวังสะพุง ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ รพ.วังสะพุง และ สสอ.วังสะพุง ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น วัดความดัน และให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ให้ความรู้ด้านการเกษตร แจกเมล็ดพันธุ์ผักชี และแจกสารป้องกันเชื้อราในพืช สภ.วังสะพุง ให้บริการรับแจ้งประจำวันและเอกสารหาย สัสดีอำเภอวังสะพุง ให้บริการรับลงบัญชี รับหมายเรียกทหารกองเกิน สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง ให้บริการสอบถามราคาประเมินที่ดิน และให้คำปรึกษาเรื่องที่ดินทำกิน เทศบาลเมืองวังสะพุง ให้บริการรับชำระภาษีต่างๆและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กศน.อำเภอวังสะพุง ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ สาธิตการทำอาหาร แนะนำอาชีพ วาดภาพระบายสี สาธิตการทำขนมและน้ำสมุนไพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ให้บริการน้ำดื่มและขนมฟรี พร้อมด้วยแจกสมุด ปากกา และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ออกให้บริการให้ความรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม แจกน้ำชาใบหม่อน และน้ำลูกหม่อนเพื่อสุขภาพ

Visitors: 3,731