ชาวเลยครึ่งหมื่นคนร่วมงานประเพณีลอยกระทงแม่น้ำเลย

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 11 พ.ย.62 ณ ลานแอโรบิค สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรามหาราชินี ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย  จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2562  มีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานกว่า 5,000 คน

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ซึ้งตรงกับ คืนวันเพ็ญเดือน 12 เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพุทธมารดา และเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ประทับ รอยพระบาทประดิษฐานไว้บนหาดทรายที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมะทานะที ในประเทศอินเดีย ตลอดทั้งเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของน้ำที่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการขอขมาที่พวกเรากระทำให้แหล่งน้ำลำธารเกิดมลภาวะ เทศบาลเมืองเลย ได้จัดงานประเพณี ลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ลำน้ำกุดป่อง และลำน้ำเลยแห่งนี้ เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม     ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  โดยจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย  การสาธิตทำกระทงฝีมือ  ของนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองเลย การส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์  หน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดกระทงใหญ่ของสถานศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย และ การประกวดนางนพมาศ

Visitors: 3,730