ภูกระดึง จัดโครงการ”PHUKRDUENG HALF MARATOHON”

เวลา 05.00น.วันที่ 3 พ.ย.62 ณ ลานหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย  นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโครงการ”PHUKRDUENG HALF MARATOHON”เพื่อส่งเสริมหน่วยงานสาธารณสุข ส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้าง สุขภาพและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีนายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  นักท่องเที่ยว และนักวิ่งร่วมจำนวนมาก

นางจินตนา โพธิพรหม นายกเทศมนตรีตำบลภูกระดึง  กล่าวรายงานว่า  สืบเนื่องสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่เร่งรีบแข่งขันกับเวลาไม่ได้เอาใจใส่ด้านสุขภาพ ทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร เทศบาลตำบลภูกระดึงจึง ร่วมกับอำเภอภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะสุขภาพที่ดีและความพึงปรารถนาของคนทุกเพศทุกวัย  การออกกำลังกาย ทำได้ง่ายที่สุดและกำลังได้รับความนิยม คือ การวิ่ง เนื่องจากสามารถทำได้ง่าย สะดวก รวมทั้งได้ร่วมทำบุญกุศล ซึ่งมีนักวิ่งมาร่วมโครงการทุกสารทิศ ทุกสาขาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนสาธารณสุขในอำเภอภูกระดึงในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน เพื่อสนับสนุนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงในการจัดซื้อยารักษาโรคสำหรับบริการนักท่องเที่ยว  เป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีสักการะพระพุทธเมตตาบูชาเจ้าปู่ภูกระดึง คีตกาลแห่งขุนเขา สืบสานตำนานภูกระดึง“  โดยกำหนดให้มีการจัดงานระหว่างวันที่ 5-9  พ.ย.ของทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของอำเภอภูกระดึง อาทิ น้ำตกตาดฮ้อง น้ำตำวังอีเมือง เส้นทางธรรมชาติในชุมชน วิถีชีวิตของชาวภูกระดึง  ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจต่อการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนและลดปัญหายาเสพติด อีกด้วย 

Visitors: 3,388