ทม.เลย เชิญลอยกระทง “มาลอยกระทงน้ำเลยหลงรักเลาะเลย”

วันที่ 9 พ.ย.62 นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย จ.เลย เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเลยร่วมกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จัดงานประเพณีลอยลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ป่าเลิงใหญ่) เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในปีนี้ขอเชิญชวนมาร่วมลอยกระทงบริเวณริมตลิ่งฝั่งแม่น้ำเลย (สะพานข้ามแขวนรักเลย)

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  เวลา 07.00 น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง, เวลา 13.00 น. การสาธิตทำกระทงฝีมือ ณ บริเวณหน้าเวทีกลาง จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา, การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ขนาด 1.2 เมตร และ 2.4 เมตร พร้อมไฟแสงสี ณ บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเลย (สะพานแขวนรักเลย), การประกวดนางนพมาศในนามของชุมชน หรือห้างร้าน ผู้ประกอบการ คุณสมบัติเป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 16-25 ปี มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย หรือศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย

นายกเทศมนตรีเมืองเลย  กล่าวอีกว่า เทศบาลเมืองเลยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลอยกระทงริมตลิ่งแม่น้ำเลย ณ บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ (ป่าเลิงใหญ่) และชมกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ในงานภายใต้ชื่อว่า มาลอยกระทงน้ำเลยหลงรักเลาะเลยโดยใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อร่วมด้วยช่วยกันลดปริมาณขยะสิ่งแวดล้อม และห้ามเล่นดอกไม้ไฟ ประทัด ห้ามปล่อยโคมลอย  ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้า และห้ามดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่รถ 

Visitors: 3,386