บำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

เวลา 09.39 น. วันที่ 9 พ.ย.62 ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส พระอารมหลวง อ.เมืองเลย จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมถวายบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ผศ.ชัยชาย ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.จรูญแสง ลักษณบุญส่ง อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผศ.จอมภัค คลังระหัด รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะผู้บริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เป็นจำนวนมาก

ในการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี 2562 ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนา โดยถวายจัตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,502,176 บาท

โดยประกอบพิธี ดังนี้ เวลา 09.39 น. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เดินทางถึงหน้าพระอุโบสถ ประกอบพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าพระอุโบสถ เปิดกรวยดอกไม้ ยกผ้าพระกฐินอุ้มประคอง บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นนำไปวางบนพานแว่นฟ้าในพระอุโบสถ อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มอบผ้าห่มพระประธานให้เจ้าหน้าที่วัดห่มพระประธาน กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ถวายผ้าพระกฐิน ถวายเทียนพระปาติโมกข์แด่พระเถระรูปที่ 2 ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ประกาศจำนวนยอดเงินที่บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อถวายพระภิกษุ และถวายบำรุงพระอารม อธิการบดีถวายใบปวารณาแด่เจ้าอาวาส มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก กราบลาพระรัตนตรัย รับมอบวัตถุมงคลจากประธานสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

Visitors: 4,966